Team Trelleborg!

En unik satsning börja ta form i Trelleborg. Det är större än en idrottssatsning.

Vad är tanken bakom Team Trelleborg Elit?

Trelleborg har otroligt många idrottare som får för lite uppmärksamhet och ännu mindre medel till sina satsningar. Team Trelleborg Elit har samlat ett gäng av Trelleborgs bästa idrottare för att tillsammans skapa uppmärksamhet samt att få in sponsorer från Trelleborg till denna seriösa satsningen. Detta är en unik satsning som Trelleborg kommer vara först med i Sverige. Team Trelleborg Elit vill lyfta fram Trelleborg som den framgångsrika idrottsstaden som Trelleborg en gång var.

Genom att sponsra Team Trelleborg så kommer du underlätta satsningen för medlemmarna. De kommer att få 40% av sponsrat belopp. Du kommer även gör det möjligt för andra idrottare i Trelleborg att söka bidrag kommande år då 30% av sponsrat belopp ska gå in i stiftelsen. Men det viktigaste är att du kommer att bidra till ett friskare Trelleborg.

För 30% av det sponsrade beloppet kommer gå tillbaka till ungdomarna i Trelleborgs kommun på olika sätt som förbättrar hälsan och välmåendet. Team Trelleborg är större än en elitsatsning, det är en satsning för en aktivare kommun.

Tex: Boka in en dietist som föreläser för alla i årskurs 9 om kost. Boka in en läkare som pratar om fördelarna med att motionera och röra sig. 

Team Trelleborg Elits medlemmar kommer även hålla inspirerande föreläsningar om deras resa och hur dessa ser på träning. Så företag sponsrar inte bara idrottare utan sponsrar en hel kommuns ungdomar till bättre hälsa.

Team Trelleborg Elit kommer bestå av 2 grupper:

Elit gruppen som består av 3 idrottare som presenteras löpande. Tanken med elitgruppen är att dessa 3 ska föregå med gott exempel för idrotten i Trellborg. Företag som sponsrar ska kunna använda någon av dessa 3 under något event. 

Sponsorpengarna ska delas ut i form av stipendier som de aktiva kan använda för att göra sin satsning lite enklare.Kommer där in tillräckligt med pengar så är tanken att skicka ut någon av de aktiva för att prata idrott och deras satsning på skolor i Trelleborgs kommun. Helt enkelt vara ambassadörer för idrott och hälsa i Trelleborg.

Team Trelleborg junior är gruppen med kommande stjärnor som en dag ska ta klivet upp till elitgruppen. Team Trelleborg Elit vill inspirera ungdomarna i Trelleborg att satsa på sin idrott. Det är även meningen att elit gänget ska fungera som mentorer till de yngre. Har de någon fråga eller fundering ska elit gruppen finnas till hands.

Dessa kommer också presenteras löpande.

Denna grupp får inte några pengar utbetalade. Istället får de 5000 kr att införskaffa material eller betala träningsläger för. 

Team Trelleborg Elit är inte något som bara ska finnas under 2019. Utan vi hoppas på att detta kan skapa fäste i Trellborg och växa så detta är något som sätter tillbaka Trelleborg på idrottskartan.

Stora Trelleborgs paketet 25 000 kr och företaget får:

 • Logga på Team Trelleborgs Hemsida
 • Logga på kläder
 • Använda någon av de aktiva i Team Trelleborg Elit under ett event
 • Vara en del av en unik satsning.
 • Månadsbrev
 • Bidrar till ett sundare Trelleborg

Lilla Trelleborgs paketet 10 000 kr och företaget får:

 • Logga på Team Trelleborgs Hemsida
 • Logga på kläder
 • Vara en del av en unik satsning.
 • Månadsbrev 
 • Bidrar till ett sundare Trelleborg

Vill man som privat person vara med att stötta denna unika satsningen så kommer information om detta komma upp inom kort.

Vill ni ha mer information så skicka ett mail till: Patrik@patrikericsson.se

Dela gärna så detta når ut till så många företag så möjligt i Trelleborg.

Ciao